Pomáháme rozvoji pracovníků  poradenských služeb ve školství a pracovníků zajišťujících institucionální výchovu ve školských zařízeních.

To nejdůležitější

Vzdělávací nabídka
 

Objednávky diagnostických nástrojů

Poradenské služby ve školství

Ústavní výchova a preventivně výchovná péče

Prevence

 

Vývoj diagnostických nástrojů


Stresové situace u dětí v době válečné krize