Kontakty

Vedoucí oddělení

Podpora profesního rozvoje v intervenčních postupech a v práci s diagnostickými nástroji

Mgr. David Bauer
manager projektu Podpora profesního rozvoje v intervenčních postupech
david.bauer@npi.cz
+420 771 269 662 

Adaptace a vývoj diagnostických nástrojů
Distribuce diagnostických nástrojů
Ústavní výchova a preventivně výchovná péče

Mgr. David Bauer
manager projektu Podpora profesního rozvoje v intervenčních postupech
david.bauer@npi.cz
+420 771 269 662

Primární prevence rizikového chování, bezpečné klima škol a podpora duševního zdraví žáků

JUDr. PhDr. Dušan Fousek
manager projektu Primární prevence
dusan.fousek@npi.cz
+420 770 146 258

Poradenské služby ve školství

Mgr. et. Mgr. Dagmar Vilášková
dagmar.vilaskova@npi.cz
+420 778 458 541

Mgr. Iva Klugová, Ph.D.
iva.klugova@npi.cz
+420 601 303 218