Vzdělávací nabídka

Nabídka
vzdělávacích
programů

Naše
vzdělávací
programy

DVPP - Podmínky pro přihlašování a odhlašování účasti

Přihlašování
 • Přihlásit se lze pouze online formou na webových stránkách www.nidv.cz.
 • Přihlásit se na vzdělávací program mohou pouze odborní pracovníci ŠPZ, ŠPP a pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné péče a preventivně výchovné péče
 • Odborníci z jiných resortů se mohou přihlásit pouze po dohodě s organizačním garantem a to v případě, že to bude umožňovat kapacita vzdělávacího programu.
 • Nejpozději deset pracovních dnů před konáním vzdělávacího programu se možnost přihlašování uzavírá.
 • Deset pracovních dnů před konáním vzdělávacího programu rozešle organizační garant přihlášeným osobám podrobné informace týkajících se konání
 • Do pěti pracovních dnů před konáním vzdělávacího programu je nutné doložit potřebné kvalifikace opravňující k účasti, pokud je to organizačním garantem požadováno.
Odhlašování
 • Odhlášení z vybraného vzdělávacího programu lze provést nejpozději deset pracovních dnů před konáním vzdělávacího programu.
 • V případě odhlášení ve lhůtě kratší než deset pracovních dnů bude přihlášené osobě účtován storno poplatek ve výši 50% ceny vzdělávacího programu.
 • V případě odhlášení ve lhůtě kratší než pět pracovních dnů bude přihlášené osobě účtován storno poplatek ve výši 75% ceny vzdělávacího programu.
 • V případě odhlášení v den konání bude přihlášené osobě účtován storno poplatek ve výši 100% ceny vzdělávacího programu.
 • V případě neomluvené neúčasti je přihlášené osobě účtován poplatek ve výši 100% ceny vzdělávacího programu.
 • Pokud přihlášená osoba zjistí, že se nemůže vzdělávacího programu účastnit, může za sebe vyslat náhradníka. V takovém případě je nutné organizačnímu garantovi neprodleně zaslat veškeré podklady potřebné k provedení změn.
Platba
 • Platba vzdělávacího programu se provádí pouze formou fakturace.
 • Faktury budou vystaveny pět pracovních dnů před konáním vzdělávacího programu.
 • Změny fakturačních údajů je nutné zaslat emailem do tohoto termínu organizačnímu garantovi programu.
 • Splatnost faktury je dva týdny.

Nevíte si rady? Napište nám!