Krajský koordinátor logopedické péče

Kompetenční profil a pracovní náplň

A) kompetenční profil

V každém kraji zastávají pozici krajského koordinátora logopedů ve školství (dále jen koordinátor) 1–2 speciální pedagogové z SPC. Stanovení konkrétních pracovníků do těchto pozic je v kompetenci ředitelů SPC. Při výběru jsou zohledňovány jak potřeby zařízení, tak profesní a zájmová profilace pracovníka. Na úrovni kraje se určí konkrétní pracovníci vybrané SPC. Určení koordinátoři následně obdrží DPP, vystavenou NPI ČR.

Každý koordinátor je členem národní skupiny logopedů ve školství jakožto klíčové součásti celorepublikového systému, jejíž činnost koordinuje NPI ČR. V rámci krajské sítě reprezentuje oblast služeb, které dětem, žákům a studentům, jejich rodinám a pedagogům poskytují SPC, PPP, resp. ŠPZ.

Vzhledem k tomu, že v každém kraji působí 1–2 koordinátoři, je důležité, aby fungovali i jako tým. Některé z níže uvedených činností si v případě potřeby mohou mezi sebe rozdělit nebo je realizovat ve vzájemné spolupráci.

B) pracovní náplň

Mapování potřeb a koordinace služeb
 • Monitoruje potřeby kraje spojené s podporou logopedické péče ve školství, které jsou „zajišťovány“ prostřednictvím služeb poskytovaných ŠPZ.
 • Mapuje a koordinuje poradenské logopedické služby pro děti, žáky, jejich rodiny a pedagogy v územní působnosti kraje a usiluje o to, aby tato péče byla kvalitní.
 • V rámci klientely SPZ, PPP sleduje a mapuje výskyt dětí a žáků s NKS a jejich vzdělávací potřeby ve školách a školských zařízeních kraje.
 • Monitoruje potřeby odborných pracovníků PPP a SPC kraje ohledně DVPP, zaměřeného na oblast logopedické péče ve školství a podílí se na jeho zajišťování – doporučuje vhodné semináře, přednášky apod. (Zároveň rozvíjí i své vlastní odborné kompetence – průběžně se vzdělává, aktivně vyhledává nové poznatky a získává další praktické zkušenosti.)
 • Připravuje a realizuje (ve spolupráci s ostatními koordinátory kraje) pracovní a informační schůzky a setkání odborných pracovníků PPP a SPC kraje, zaměřené na oblast logopedické péče ve školství.
Informační a metodické činnosti
 • V rámci kraje zprostředkovává sdílení nových poznatků a podílí se na osvětových a informačních aktivitách pro veřejnost, odborníky a instituce k aktuální nabídce poradenských (nebo případně i dalších) služeb z oblasti logopedické péče pro děti, žáky, jejich rodiny a pedagogy.
 • Průběžně sleduje odbornou literaturu, diagnostické nástroje, didaktické a další vhodné materiály a pomůcky a doporučuje jejich využívání pedagogickým pracovníkům (ŠPZ, škol, školských zařízení) a rodičům, zákonným zástupcům.
 • Poskytuje metodickou podporu odborným pracovníkům ŠPZ v oblasti logopedické péče ve školství.
 • Společně s ostatními koordinátory kraje každoročně zpracovává stručný přehled aktivit, které v daném školním roce jednotliví koordinátoři, ať již sami nebo ve spolupráci s dalšími odborníky, realizovali.
Expertní činnosti
 • Dle možností se zapojuje do tvorby krajské koncepce poradenského systému a jejího praktického naplňování tak, aby oblast logopedické péče ve školství byla nedílnou součástí tohoto systému.
 • Ve spolupráci s NPI ČR se podílí se na tvorbě metodických materiálů z oblasti logopedické péče ve školství.
 • Pokud působí i jako lektor, aktivně se podílí na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ŠPZ zaměřeném na oblast logopedické péče ve školství.
 • Pokud je členem krajské koordinační skupiny (KKS), zapojuje se jejím prostřednictvím
  • do vyhodnocování podnětů ke zlepšení podpory logopedické péče ve školství jak ze strany školy a rodičovské veřejnosti, tak odborných profesních sdružení, organizací, aj., které pracují v této oblasti péče;

  • do spolupráce s příslušným odborem krajského úřadu na vytváření krajské koncepce logopedické péče ve školství.

Spolupráce s jinými zařízeními a odborníky
 • V rámci kraje spolupracuje s ostatními subjekty zapojenými do Asociace logopedů ve školství.
 • Na celorepublikové úrovni průběžně spolupracuje s NPI ČR (včetně účasti na setkání koordinátorů).

Kontakty na koordinátory logopedické péče podle kraje

Jihočeský

Mgr. Jana Vavřincová
spc.vavrincova@seznam.cz
727 882 336

SPC při ZŠL
Sakařova 342,
Týn nad Vltavou


Pracoviště koordinátora:
Želivského 291
386 01 Strakonice

Jihomoravský

543 245 245 (SPC)

SPC při ZŠ a MŠL, Brno-Jundrov, 
Veslařská 234
637 00 Brno

Karlovarský

Mgr. Hana Václová
spc-vadyreci.kvary@seznam.cz
hana.vaclova@centrum.cz
tel:+420 775 891 113

SPC při ZŠ pro žáky se SPU
Karlovy Vary, p. o.

Mozartova 346/7
360 01 Karlovy Vary

Královéhradecký

Mgr. Pavla Pražáková
pavla.prazakova@ckop.cz

prazak.pavla@gmail.com

tel:+420 725 923 298

SPC při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ
Štefánikova 549
500 11 Hradec Králové

Liberecký

Mgr. Jiřina Jehličková
jehlickova@spcliberec.cz
tel:+420 724 722 838

SPC logopedické a surdopedické, p. o.
Elišky Krásnohorské 921/22,
460 14 Liberec

Moravskoslezský

Mgr. Sylvie Schönová
spc.schonova@zskptvajdy.cz
tel:+420 723 026 353 (SPC)

SPC při ZŠ, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, p. o.
Kpt. Vajdy 1a
700 30 Ostrava-Zábřeh

Olomoucký

Mgr. Renáta Vrbová, Ph.D.
vrbova.re@seznam.cz
renata.vrbova@spcl-olomouc.cz
tel:+420 777 023 360

PPP a SPC Olomouckého kraje
tř. Svornosti 37/900
 779 00 Olomouc

Pardubický

Mgr. Lenka Novotná
novolle@seznam.cz

spc@pppuo.cz
tel:+420 734 303 737

Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum Ústí nad Orlicí. 

Riegrova 2063/11, 568 02 Svitavy

Plzeňský

Mgr. Romana Šimková
romana.simkova@post.cz
tel:+420 773 767 125

SPC pro VŘ při ZŠ a MŠ pro ZP a VŘ, Plzeň, Lazaretní 25

Ke Špitálskému lesu 1050/3,
312 00 Plzeň – Doubravka


Pracoviště koordinátora:
Ke Špitálskému lesu 1050/3,
312 00 Plzeň – Doubravka

Praha

Mgr. Andrea Schmalzová
spc@zslogopedicka.cz
andrea.schmalzova@zslogopedicka.cz
tel:+420 771 121 413

​​​​​​​SPC pro VŘ při ZŠ LOPES Čimice
Libčická 399
181 00 
Praha 8

Středočeský

PaedDr. Stanislava Dyršmídová
dyrsmidova@seznam.cz
tel:+420 606 504 943

SPC při SŠ a ZŠ Beroun, p. o.
Karla Čapka 1457
266 01 Beroun-Město


Mgr. et Mgr. Romana Demjanová
rom.demi@seznam.cz
tel:+420 608 039 390

SPC při ZŠ Mnichovo Hradiště
Jana Švermy 380
295 01 Mnichovo Hradiště

Ústecký

PhDr. Václava Tomická, Ph.D.

spc.litomerice@seznam.cz
tel:+420 416 734 011
tel:+420 724 242 419

SPC při ZŠS, ZŠP a PŠ, Litoměřice, Šaldova 6, p. o.
Dalimilova 2
​​​​​​​412 01 Litoměřice

Vysočina

Mgr. Vladana Dvořáková (Jančíková)

skola.brezejc@seznam.cz
tel:+420 773 378 610

SPC při ZŠ a SŠ Březejc, Sviny 13
U Tržiště 2191/3
594 01 Velké Meziříčí


Pracoviště koordinátora:
U Tržiště 2191/3
594 01 Velké Meziříčí

Zlínský

PaedDr. Yveta Odstrčilíková, Ph.D.

yveta.odstrcilikova@val-mez.cz
tel:+420 576 809 839
tel:+420 770 152 198

SPC při MŠ, ZŠ a SŠ pro SP
Vsetínská 454
757 14 Valašské Meziříčí

Metodiky a další dokumenty

Příručka první pomoci
pro práci s dětmi s NKS


Stresové situace u dětí v době válečné krize