Metodická informace k diagnostice rozumových schopností dětí, žáků a studentů ve školských poradenských zařízeních

Kategorie:

Téma:


2015 (aktualizovány přílohy v červnu 2023). Metodika je souhrnem základních principů, které je vhodné respektovat při diagnostice rozumových schopností v ŠPZ. Značná pozornost je věnována rozhodování ve složitějších situacích, např. při posuzování lehkého mentálního postižení a diagnostice žáků sociálně znevýhodněných.

2015 (aktualizovány přílohy v červnu 2023)

Metodika je souhrnem základních principů, které je vhodné respektovat při diagnostice rozumových schopností v ŠPZ. Značná pozornost je věnována rozhodování ve složitějších situacích, např. při posuzování lehkého mentálního postižení a diagnostice žáků sociálně znevýhodněných.

Přílohy jsou k dispozici čtenářům, kteří k ustanovením metodické informace hledají podrobnější zdůvodnění, konkrétní příklady nebo odkazy na literaturu. Tabulka nástrojů obsahuje komentovaný přehled metod, které lze použít při posuzování rozumových schopností, adaptivních schopností a míry sociálního znevýhodnění.