Baterie diagnostických testů gramotnostních dovedností pro žáky 2. až 5. ročníku ZŠ

Kategorie:

Téma:


Baterie diagnostických testů gramotnostních dovedností se skládá z 8 testů zaměřených na čtenářské a pisatelské dovednosti a fonematické povědomí. Je určena učitelům, psychologům a dalším specialistům, kteří se potřebují zorientovat v úrovni gramotnostních dovedností žáků 2.-5. ročníků ZŠ. Baterie má české normy pro jednotlivé ročníky a umožňuje tak identifikovat žáky s potížemi při psaní a čtení.

Baterie byla standardizována na souboru 415-458 dětí. Reliabilita testů ve smyslu vnitřní konzistence dosahuje hodnot > 0.78 (Cronbachovo alfa). Validita testové baterie je podpořena výsledky studie uvedených autorů, která ukázala, že dyslektické/dysgrafické děti dosahovaly ve všech testech významně nižších výsledků než jejich vrstevníci.

Autoři české verze: Markéta Caravolas, Jan Volín

Autoři původní verze: Markéta Caravolas, Jan Volín

Rok vydání: 2005

Vydavatel: Národní ústav pro vzdělávání

Forma: tužka-papír

Distributor: Národní pedagogický institut České republiky

Typ publikace: Psychodiagnostická metoda

Využití: Zjištění úrovně čtenářských a pisatelských dovedností

Administrace: individuální, skupinová

Kvalifikace: A + kurz

Obsah sady:

  • Manuál
  • Dotazníky
  • CD s nahrávkami pro administraci testů

Uživatelé: pedagogičtí pracovníci