Diagnostické a intervenční práce ve středisku výchovné péče

Kategorie:

Téma:


Ve školách zapojených do projektu RAMPS-VIP III byla díky finančním prostředkům z Evropských sociálních fondů zajištěna podpora školám v práci s žáky s projevy rizikového chování a s rizikem rozvoje poruch chování ze strany odborných poradenských pracovníků středisek výchovné péče. Metodika se zabývá odbornými okruhy, které jsou v působnosti středisek výchovné péče. Zaměřuje se na definování standardních postupů v obvyklých poradenských situacích při řešení výchovných obtíží žáků základních, středních a speciálních škol. Zpráva popisuje základní nároky časové a personální na poskytnutí dané služby a je doplněna o základní teoretická východiska, která je třeba při poskytování služeb mít na zřeteli. Popisované úrovně činností doprovázejí příklady dobré praxe.

Autoři české verze: David Čáp, Pavel Dosoudil a kol.

Rok vydání: 2014

Vydavatel: Národní ústav pro vzdělávání

Počet stran: 68

Forma: tužka-papír, CD

Distributor: Národní pedagogický institut České republiky

Typ publikace: Metodická příručka