Diagnostika a edukace dětí a žáků s těžkým zdravotním postižením

Kategorie:

Téma:


Diagnostická a metodická příručka pro práci s dětmi a žáky s těžkým zdravotním postižením. Obsahuje řadu jednoduchých diagnostických škál pro posouzení dětí se zdravotním postižením (motorika, poznávací schopnosti, řeč, adaptivní chování) a konkrétní návody pro nácvik žádoucích dovedností.

Autoři české verze: Petr Hanák a kol.

Rok vydání: 2011

Vydavatel: Národní ústav pro vzdělávání

Počet stran: 116

Distributor: Národní pedagogický institut České republiky

Typ publikace: Metodická příručka

Obsah sady: Diagnostická příručka