Diagnostika struktury matematických schopností (DISMAS)

Kategorie:

Téma:


DISMAS, originální nástroj českých autorů, mapuje rozvoj základních matematických schopností, které se utvářejí v předškolním věku a během 1. stupně základní školy. Lze jej nicméně využít i na 2. stupni ZŠ (6. – 9. ročník) u dětí s obtížemi v matematice. Skládá se z pěti subtestů (číselné řady, představy čísel, matematické pojmy, operační představy a automatizace početních dovedností) a jeho administrace trvá obvykle od 20 do 40 minut (v závislosti na věku dítěte).

Standardizace byla provedena na skupině 878 dětí (92 předškolní věk, 786 ZŠ 1.-5. ročník). Reliabilita testu ve smyslu vnitřní konzistence se u jednotlivých skupin dětí rozdělených dle ročníku ZŠ pohybovala v rozmezí hodnot 0,69 a 0,76 (Cronbachovo alfa). Faktorová analýza testu ukazuje jednofaktorovou strukturu, výsledek tedy nejlépe vypovídá o celkovém rozvoji početních dovedností dítěte. Hrubé skóry je možné převést na percentily pomocí tabulky norem, členěných dle pololetí školní docházky.

Autoři české verze: Pavel Traspe, Ivana Skalková

Rok vydání: 2018

Vydavatel: Národní ústav pro vzdělávání

Počet stran: 140

Forma: tužka-papír

Distributor: Národní pedagogický institut České republiky

Typ publikace: Psychodiagnostická metoda

Využití: diagnostika základních matematických schopností (se zaměřením na deficit v této oblasti)

Administrace: individuální

Kvalifikace: B + kurz

Obsah sady:

  • Záznamové listy (podrobněji viz PŘÍLOHY Přehled testu)

  • Karta se znázorněním množství prvků v počitadlovém uspořádání

  • CD a samolepka pro označení dřevěné krabice

  • Dřevěná krabice (sada podnětového materiálu - viz Přehled testu)

Uživatelé: psycholog, speciální pedagog