Dotazník sociální opory u dětí a dospívajících

Kategorie:

Téma:


Dotazník sociální opory je českou modifikací amerického dotazníku CASSS (Child and Adolescent Social Support Scale) a je určen pro děti ve školním věku. Umožňuje získat informace o jednotlivých zdrojích sociální opory dítěte (rodiče, učitel, spolužáci, kamarád/ka, lidé ve škole), tedy konkrétně o tom, jak často se dítěti opory dostává a do jaké míry je pro něho důležitá. Dotazník je možné využít jak v individuální práci s klientem, tak jako screeningový nástroj pro vyšetření většího počtu žáků či hodnocení kvality preventivních a intervenčních programů.

Dotazník byl standardizován na souboru 274 dětí. Reliabilita dotazníkových škál ve smyslu vnitřní konzistence dosahuje hodnot 0.84-0.93 (Cronbachovo alfa). 

Autoři české verze: Jiří Mareš, Stanislav Ježek

Autoři původní verze: Christine Malecki, Michelle Demarary

Rok vydání: 205

Vydavatel: nstitut pedagogicko-psychologického poradenství

Forma: tužka-papír, poslech CD

Distributor: Národní pedagogický institut České republiky

Typ publikace: Psychodiagnostická metoda

Využití: Posouzení zdrojů sociální opory

Administrace: individuální, skupinová

Kvalifikace: A, B

Obsah sady:

  • Manuál

  • Dotazník (1 ks)

Uživatelé: psycholog, speciální pedagog, pedagog, sociální pracovník