Dotazník stylů učení (LSI-CZ)

Kategorie:

Téma:


Dotazník stylů učení je určen pro žáky 3. - 9. ročníků ZŠ a studenty středoškolského stupně školní docházky. Poskytuje údaje o individuálních preferencích při učení - o optimálním prostředí, činnostech při výuce, sociálních a motivačních faktorech, které maximalizují výkon jedince. Dotazník slouží k diagnostice a zároveň nabízí i konkrétní doporučení pro intervence. Je proto vhodný zejména pro učitele, jimž přináší rady, jak zacházet s žáky různých učebních stylů.

Dotazník byl standardizován na souboru 1325 dětí. Reliabilita dotazníkových škál ve smyslu vnitřní konzistence dosahuje mediánové hodnoty 0.73 (Cronbachovo alfa). Konstruktovou validitu dotazníku dokládají zahraniční i domácí korelační studie. 

Autoři české verze: Václav Slavík a Jiří Mareš

Autoři původní verze: Rita Dunnová, Kenneth Dunn, Gary E. Price

Rok vydání: 2004

Počet stran: 79

Vydavatel: Institut pedagogicko-psychologického poradenství

Forma: tužka-papír

Distributor: Národní pedagogický institut České republiky

Typ publikace: Psychodiagnostická metoda

Využití: Posouzení stylů učení

Administrace: individuální, skupinová

Kvalifikace: B + kurz

Obsah sady:

  • Manuál
  • Dotazník (10 ks)

Uživatelé: psycholog, speciální pedagog