Dotazník stylů výchovy pro děti od 8 do 12 let

Kategorie:

Téma:


Dotazník stylů výchovy pro děti od 8 do 12 let vychází z modelu devíti polí profesora Jana Čápa. Umožňuje určit jeden z devíti možných výchovných stylů v rodině dítěte a to na základě posouzení dvou základních dimenzí: emočního vztahu a řízení. Dotazník v kombinaci s údaji dalších metod podstatně přispívá k získání obrazu o rodině dítěte, o rodinné komunikaci a výchově i o osobnosti dítěte. Je použitelný při řešení nejrůznějších výchovných i prospěchových problémů dětí ve věku od 8 do 12 let.

Dotazník byl standardizován na souboru 936 dětí. Reliabilita dotazníkových škál ve smyslu vnitřní konzistence dosahuje hodnot 0.46-0.81 (Cronbachovo alfa). Dotazník má doloženou konstruktovou validitu (signifikantní korelace s analogickým dotazníkem stylů výchovy). 

Autoři české verze: Jan Čáp, Věra Čechová, Petr Boschek

Rok vydání: 2000

Počet stran: 56

Vydavatel: Institut pedagogicko-psychologického poradenství

Forma: tužka-papír

Distributor: Národní pedagogický institut České republiky

Typ publikace: Psychodiagnostická metoda

Využití: Posouzení výchovných stylů

Administrace: individuální, skupinová

Kvalifikace: C

Obsah sady:

  • Manuál
  • Dotazník (10 ks)

Uživatelé: psycholog