Metodika ke kurzu „Využívání dynamicko-diagnostického přístupu v poradenské praxi“

Kategorie:

Téma:


Publikace nejprve čtenáře seznamuje s teoretickým rámcem dynamického přístupu a pak se věnuje různým praktickým otázkám souvisejícím s realizací dynamického vyřetření. Tyto výkladové části ještě doplňuje soubor kazuistik ilustrujících využití dynamického přístupu v různých poradenských situacích.

Jedná se výstup projektu Podpora kvalitních poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních zaměřených na podporu inkluze: Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR), který byl vytvořen jako shrnutí obsahu vzdělávacího programu Využívání dynamicko-diagnostického přístupu v poradenské praxi a v této své původní elektronické verzi je volně dostupný ze stránky NUV

Autoři české verze: Barbora Lucká, Lucie Chadimová a kolektiv

Rok vydání: 2019

Vydavatel: Národní ústav pro vzdělávání

Počet stran: 152

Distributor: Národní pedagogický institut České republiky

Typ publikace: Metodická příručka