Možnosti využití sociálního učení při práci s žáky v ZŠ speciální

Kategorie:

Téma:


Tato publikace je věnována sociálnímu učení v oblasti základního trivia, metodicky je zde zpracováno sociální čtení, psaní hůlkovým písmem a sociální počty, každé oblasti je věnována samostatná část publikace.

Každá tato část je vždy uvedena teoretickými východisky, které charakterizují jednotlivou oblast sociálního učením, následuje kapitola věnovaná nutným předpokladům pro její zvládnutí a také, jakým způsobem lze tyto potřebné schopnosti diagnostikovat, a pokud nejsou u žáků dostatečně rozvinuty, jak je nacvičovat.  Další kapitolu tvoří praktická část metodiky, která popisuje metodický postup čtení a je doplněn fotodokumentací. 

Autoři české verze: Jana Pešková, Krista Hemzáčková

Rok vydání: 2010

Vydavatel: IPPP

Počet stran: 88

Distributor: Národní pedagogický institut České republiky

Typ publikace: Metodická příručka