Obrázkový test profesní orientace

Kategorie:

Téma:


Test vychází z hexagonálního modelu osobnosti a pracovního prostředí Johna L. Hollanda (1959), který vymezuje šest typů zaměstnání (manuálně-technické, intelektuální, umělecké, sociální, podnikavé, administrativně-technické). Test lze využít jako diagnostický i didaktický prostředek pro poznání profesionálního zaměření dítěte. S využitím obrázkového materiálu může dítě spolu s psychologem velmi snadno a nenásilně odhalit svou profesionální orientaci.

Dotazník byl standardizován na souboru 274 dětí. Reliabilita testu ve smyslu test-retestové stability dosahuje nízkých, leč signifikantních hodnot (r=0.162). Je doložena konstruktová validita (korelace s alternativním testem profesní volby) i predikční validita testu (korelace aktuální profese respondentů s výsledkem v testu). 

Autoři české verze: Antonín Mezera

Rok vydání: 2005

Počet stran: 63

Vydavatel: Institut pedagogicko-psychologického testování

Forma: tužka-papír

Distributor: Národní pedagogický institut České republiky

Typ publikace: Psychodiagnostická metoda

Využití: Profesní volba, kariérní poradenství, volba SŠ

Administrace: individuální, skupinová

Obsah sady:

  • příručka testu
  • záznamové archy
  • CD

Uživatelé: psycholog