Posuzovací škály a didaktické testy k vyhledávání nadaných žáků (IDENA)

Kategorie:

Téma:


Pro žáky 1.–2. ročníků: souborná škála nadání zaměřená na trivium a vybrané kognitivní, motivační, sociálně-emoční charakteristiky. Pro žáky 3.–5. ročníků: souborná škála nadání zaměřená na učení, vybrané kognitivní, motivační, zájmové a sociálně-emoční charakteristiky. Pro žáky 8.–9. ročníků: posuzovací škály zaměřené na projevy nadání v českém jazyce, matematice, biologii, chemii a fyzice; didaktické testy z matematiky (dvě paralelní verze), didaktické testy z českého jazyka (hlavní test 1 a doplňkový test 2).

Standardizační soubor pro posuzovací škály:

N=297 (1. a 2. ročníky ZŠ)
N=345 (3. až 5. ročníky ZŠ)
N=302 (8. a 9. ročníky ZŠ/odpovídající nižší ročníky VG u škály matematiky)
N=293 (8. a 9. ročníky český jazyk)
N=337 (8. a 9. ročníky fyzika)
N=286 (8. a 9. ročníky chemie)
N=286 (8. a 9. ročníky biologie).

Standardizační soubor pro didaktické testy:

N=650 (8. a 9. ročníky matematika)
N=310 (8. a 9. ročníky hlavní didaktický test z českého jazyka; doplňkový test nebyl psychometricky posuzován).

Autoři české verze: Lenka Hříbková, Petr Nejedlý, Jaroslav Zhouf a kol. 

Rok vydání: 2018

Vydavatel: Národní ústav pro vzdělávání

Počet stran: 150

Forma: tužka-papír

Distributor: Národní pedagogický institut České republiky

Typ publikace: Psychodiagnostická metoda

Využití: Vyhledávání nadaných v základních školách a nižších ročnících víceletých gymnázií 

Administrace: individuální

Kvalifikace: A, B

Obsah sady:

  • Příručka testu
  • 5 ks každé škály a didaktického testu (celkem 40 x A4, 20 x A3)

Uživatelé: psycholog, speciální pedagog, pedagog