Přehled metod čtení a psaní uživaných v ZŠ speciální

Kategorie:

Téma:


Publikace je proto připravena jako přehled použitých metod čtení a psaní v základních školách speciálních, využívá zkušenosti speciálního pedagoga SPC, zabývá se rozvojem dovednosti vedoucích k nácviku čtení a psaní a hledání optimálních výukových stylů.

Druhý část publikace se věnuje nácviku psaní, grafomotoriky a podpůrným matodám nácviku psaní. Součástí příloh jsou rozpracovaná grafomotorická cvičení, která mohou pomoci začínajícím učitelům v motivaci při nácviku psaní a nácviku zrakově-pohybové koordinace. 

Autoři české verze: Zuzana Pavelová

Rok vydání: 2009

Vydavatel: IPPP

Počet stran: 72

Distributor: Národní pedagogický institut České republiky

Typ publikace: Metodická příručka