Škála měření úzkosti a úzkostlivosti u dětí (ŠAD-R)

Kategorie:

Téma:


ŠAD-R, revize staršího dotazníku ŠAD (Müllner, Ruisel, Farkaš, 1983), zjišťuje úzkost a úzkostlivost u dětí od 10 do 15 let. Jde o sebeposuzovací škálu, kterou je možné administrovat jak skupinově, tak individuálně. První část dotazníku se zaměřuje na stavovou úzkost, druhá část na rysovou úzkostlivost.

Metoda byla standardizována na vzorku N = 1145 (aktuální úzkost) a N = 1136 (úzkostlivost). Reliabilita škál ve smyslu vnitřní konzistence dosahuje hodnot > 0.80 (Cronbachovo alfa). Validita škál je doložena několika korelačními studiemi (např. signifikantní rozdíly výsledků u klinické a normální populace; vliv aktuální úzkosti na výsledek ve výkonovém testu CFT 20-R). 

Autoři české verze: Jakub Toman (revize) Josef Müllner, Imrich Ruisel, Gabriel Farkaš (původní verze)

Rok vydání: 2018

Počet stran: 44

Vydavatel: Národní ústav pro vzdělávání

Forma: tužka-papír

Distributor: Národní pedagogický institut České republiky

Typ publikace: Psychodiagnostická metoda

Využití: Diagnostika úzkosti a úzkostlivosti v poradenské praxi

Administrace: individuální, skupinová

Kvalifikace: C

Obsah sady:

  • příručka testu
  • 25 ks záznamových archů pro dívky
  • 25 ks záznamových archů pro chlapce

Uživatelé: psycholog