Standardní postupy pedagogicko-psychologických poraden

Kategorie:

Téma:


V této metodice jsou formulovány doporučené postupy pro diagnostické, intervenční a metodické činnosti pedagogicko-psychologických poraden, a to zejména pro oblast péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a pro žáky ohrožené předčasným odchodem ze vzdělávání. Metodika vychází ze stávající legislativy, nicméně vyjadřuje se i k připravovaným legislativním změnám.

Autoři české verze: Mgr. Pavla Jirásková (Ed.) a kol.

Rok vydání: 2014

Vydavatel: Národní ústav pro vzdělávání

Počet stran: 86

Distributor: Národní pedagogický institut České republiky

Typ publikace: Metodická příručka