Třístupňový model péče ve školách zapojených do projektu RAMPS-VIP III

Kategorie:

Téma:


Metodická zpráva projektu se týká v minulosti navrženého třístupňového modelu péče, který si kladl za cíl dát podněty pro diagnostiku i následné změny v péči o děti s poruchami učení a chování i o děti s rizikem vzniku poruch učení a chování. Zpráva vychází z šetření, kiteré realizovali školní specialisté v roce 2013. Úvod zprávy obsahuje principy třístupňového modelu péče o děti s poruchami učení a chování a rizika jejich vzniku i konkrétní aktivity školního specialisty, které mohou být oplatňovány ve školách.

Autoři české verze: Anna Kucharská, Daniela Pokorná, Jana Mrázková a kol. 

Rok vydání: 2014

Vydavatel: Národní ústav pro vzdělávání

Distributor: Národní pedagogický institut České republiky

Typ publikace: Metodická příručka