Vytváření příběhů – verbální test tvořivosti

Kategorie:

Téma:


Tento původní český nástroj je určen k diagnostice tvořivosti především u žáků 1. stupně základní školy. Jako podnětový materiál slouží obrázky smyšlených zvířat, které má testovaná osoba za úkol pojmenovat a vymyslet o nich příběh. V druhé části testu se úkol opakuje, tentokrát je však každé ze zvířat na podnětovém materiálu vyobrazené v kontextu konkrétní situace.

Vlastní vývoj testu probíhal v letech 2009–2013 a jeho standardizace v letech 2016–2017. Zapojilo se do ní 420 dětí ve věku 5­­–12 let z celé České republiky a získáno bylo celkem 402 validních protokolů s kompletními daty. Jedná o jediný test tohoto typu dostupný v České republice. S ohledem na jeho psychometrické vlastnosti se uplatní spíše jako screeningová diagnostická metoda pro zjišťování (verbální) tvořivosti. K dispozici jsou percentilové a standardní (T-skóry) normy rozdělené podle věku a pohlaví. 

Autoři české verze: Světlana Durmeková, Lenka Hříbková, Miroslav Rendl

Rok vydání: 2013

Vydavatel: Národní ústav pro vzdělávání

Forma: tužka-papír

Distributor: Národní pedagogický institut České republiky

Typ publikace: Psychodiagnostická metoda

Využití: Posouzení verbální tvořivosti

Administrace: individuální

Kvalifikace: C + kurz

Obsah sady:

  • Manuál
  • Psychometrická studie (září 2017)
  • 40 ks záznamových archů k testu pro děti do 8 let
  • 40 ks záznamových archů k testu pro děti dod 8 let
  • Podnětový materiál: 5 obrázků postav a 5 obrázků postav v určitém prostředí

Uživatelé: psycholog