Základy pedagogiky nadaných

Kategorie:

Téma:


Publikace je zaměřená na odkrytí teoretického pozadí fenoménu nadání, a to v jeho nejednotnosti až protiřečení. Pokouší se vymezit předmět a cíle pedagogiky nadaných, poukázat na pestrost edukačních přístupů a zároveň vytýčit jejich hlavní charakteristiky. Poukazuje na mnohé nejednotné názory, počínaje již samostatným chápáním pojmů nadání a talent, přes jeho definici, identifikaci až po edukační péči. Kromě teroretického rámce poskytuje i konkrétní doporučení pro pedagogickou praxi.

Zpráva se zaměřuje na rozbor standardních a specifických činností SPC, jako jsou vymezeny právními předpisy, shrnutí nejčastějších typů zakázek SPC. Jsou popsány psychologické a speciálněpedagogické diagnostiky prováděné v SPC, metodická a konzultační podpora poskytovaná SPC při vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Jsou popsány některé nedostatky, se kterými se poradenská praxe SPC setkává, jsou uváděny příklady dobré praxe. 

Autoři české verze: Jana Juřicová, Leona Jelínková

Autoři původní verze: Jana Juřášková 

Rok vydání: 2006

Vydavatel: IPPP ČR

Počet stran: 131

Distributor: Národní pedagogický institut České republiky

Typ publikace: Monografie