Zulligerův projektivní test – příručka

Kategorie:

Téma:


Zulligerův Test byl vyvinut z testu Rorschachova na žádost švýcarské armády, která potřebovala metodu k rozlišení schopných a neschopných uchazečů na důstojnické škole. Test byl míněn jako screeningová technika, výsledky rozdělovaly uchazeče na "vhodné", dále na "nevhodné" a na "problematické", které je nutné vyšetřit pomocí ROR a dalších metod.

Autoři původní verze: Hans Zulliger

Rok vydání: 1994

Vydavatel: Institut pedagogicko-psychologického poradenství

Počet stran: 44

Distributor: Národní pedagogický institut České republiky

Typ publikace: Metodická příručka

Kvalifikace:

Obsah sady: Příručka