Standardizace testu Woodcock-Johnson IV pro populaci romských dětí.

Kategorie:

Téma:


Publikace představuje závěrečnou výzkumnou zprávu projektu TAČR TL02000187 „Standardizace testu Woodcock-Johnson IV pro populaci romských dětí“. Je společnou publikací Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Psychologického ústavu AV ČR a NPI ČR. Sumarizuje veškerá významná zjištění projektu a dává doporučení pro užití metody WJ IV COG u romských dětí. Dostupná je přes e-shop.

Publikace obsahuje poznatky o výkonu testovaných romských dětí v testu WJ IV COG, o souvislostech výkonu s dalšími proměnnými a souběžném posouzení školních dovedností, o odlišnostech ve fungování testu WJ IV COG u romských dětí a dětí příslušejících k majoritě. Publikace dává doporučení pro uživatele metody WJ IV COG při testování romských dětí a obsahuje návrh postupu, jak u těchto dětí orientačně posoudit validitu provedeného vyšetření.  

Publikace má elektronickou podobu a je po doložení vzdělání distribuována na e-mail uživatele. Pro dotazy k objednávce publikace nebo obsahu publikace kontaktujte: matej.seifert@npi.cz 

Autoři české verze: Tomáš Mrhálek,  Alena Hricová, Tomáš Urbánek, Stanislav Ondrášek,  Jan Hynek Olga Shivairová,  Matěj Seifert

Rok vydání: 2022

Vydavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta; Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.; Národní pedagogický institut České republiky 

Počet stran: 58

Distributor: Národní pedagogický institut České republiky

Typ publikace: Metodická příručka

Kvalifikace: Psychologie (Mgr.)

Uživatelé: psycholog